Data Service quảng cáo đúng đối tượng

Quảng cáo trên Facebook được theo UID và convert UID ra tệp SĐT

app startup

Data Service làm gì

QUẢNG CÁO TARGET THEO UID

Quảng cáo, target được thành viên tương tác trong Group, Page, Profile, Event, Post.

CONVERT SĐT TỪ UID

Chuyển đối được UID ra tệp danh sách SĐT từ Group, Page, Profile, Event, Post.

Tại sao nên chọn Data Service

 • Được dùng thử trước khi mua
 • Tỷ lệ convert đối tượng số 1 VN
 • Tỷ lệ lấy SĐT số 1 VN
 • An toàn: Tạo đối tượng dựa trên cơ chế ủy quyền
 • Đa nền tảng

Cách sử dụng

1. Tìm kiếm khách hàng (UID)
 

Lựa chọn Page, Group, Profile, Post... trên Facebook nơi bạn có khách hàng mục tiêu

Sử dụng chức năng Quét UID Online hoặc tải miễn phí Ứng dụng quét UID không giới hạn

2. Tạo đối tượng quảng cáo hoặc convert SĐT

Chọn chức năng:

- Quản lý tệp khách hàng để convert thành đối tượng quảng cáo

- UID To Phone để convert thành SĐT

3. Tạo và chạy quảng cáo
 

Truy cập Facebook Ads Manager

Tạo chương trình quảng cáo

Chọn đối tượng (Custom Audience) đã tạo từ Bước 2 và chạy

Bảng giá

START

1.000.000 VND

 • Số lượt tra cứu SĐT 5K SĐT
 • Tỷ lệ convert đối tượng số 1 VN
 • Tỷ lệ lấy SĐT số 1 VN
 • Lấy được SĐT ẩn
 • Dữ liệu được cập nhật liên tục
Mua ngay

VIP

5.000.000 VND

 • Số lượt tra cứu SĐT 50K SĐT
 • Tỷ lệ convert đối tượng số 1 VN
 • Tỷ lệ lấy SĐT số 1 VN
 • Lấy được SĐT ẩn
 • Dữ liệu được cập nhật liên tục
Mua ngay

SUPER VIP

10.000.000 VND

 • Số lượt tra cứu SĐT 150K SĐT
 • Tỷ lệ convert đối tượng số 1 VN
 • Tỷ lệ lấy SĐT số 1 VN
 • Lấy được SĐT ẩn
 • Dữ liệu được cập nhật liên tục
Mua ngay